23 februari 2012

Parkietjes....


Morgen gaan we beslissen naar welke 2 nieuwe eigenaars onze 
groene parkietjes gaan..
Het bericht van de give-away kan je vinden bij het blogbericht van 2 februari..
(je kan vandaag nog reageren)

Ik kreeg nogal eens de vraag om het patroon van de parkietjes..

Hieronder volgt het patroon met enkele foto's ter verduidelijking..
Als je het patroon gebruikt, zou ik het leuk vinden als je het me laat weten d.m.v.een reactie te plaatsen..
Als je een fout ontdekt, laat het me dan ook weten!!
(27 februari heb ik nog verduidelijkingen aangebracht in het patroon)

Ik heb het parkietje gehaakt met haaknaald 2,5, Catania katoen
Afkortigen:
L=Losse/kettingsteek
HV= halve vaste
V= vaste
HS=half stokje
S=stokje
K= (om)keren
* * = herhaal tussen **
* het cijfer voor de letters betekent dat je dat aantal van die steek in 1 steek van de vorige rij maakt,
staat er niks dan is dat standaard 1.(V= 1 vaste maken in 1 steek,2V =2 vaste in 1 steek)
* het cijfer achter letters betekent zoveel keer herhalen
(V2 = 1 vaste in 1 steek en nog 1 vaste in de volgende steek, dus 2 vasten na elkaar)
* een komma betekent dat je naar de volgende steek gaat
* (V, 2V bekent, dat je een vaste maakt in de eerste steek en in de volgende steek 2 vasten maakt)
* alles met een plus ertussen wordt in één en dezelfde steek gehaakt
(HS + S betekent dat je een half stokje en een stokje in één steek haakt)


Met deze onderdelen eh..lichaamsdelen kan je het parkietje maken..


Eerst haak je zijn lijfje...
wit/geel
Haak in magische ring
1.6V
2.2V (12)
3.V, 2V (18)
4.V2, 2V (24) 
5.V24 
6.V24 
7.V24 
8.V24
9. in deze toer wisselen van kleur
   V12  (wit/geel)) V12 (blauw/groen)
10.V4, V2sam, V2sam, V16  (22)
11.V22 
12. V4,2V, V, 2V, V8, 2V, V,2V, V4 (26)
13.V26
14.V19, 2V,V, 2V, V4 (28)
15.V28
16.V20, 2V, V2, 2V, V4 (30)
17.V 30
18.V 30 
draadjes afh., oogjes bevestigen (zie foto) Let op bij veiligheidsoogjes, achterplaatje niet te strak)
19.V22, 2V, V, 2V, V5 (32)
20.V 32
21.V 24, V2sam, V6  (31)
22.V 23, V2sam, V6  (30)
23.V23,
     dan in volgende (precies midden achterlijfje) 4 steken in bovenste lussen haken alsvolgt:
    (let op: in  bovenste lussen) 
     HS+ S,   S+ S,    S+S,    S+ HS,  V 3  (30)
24.de 4 steken van de vorige toer in onderste lussen (let op in onderste lussen!!)
     V10, V2sam,V12 , V2sam, V4 (28)
25.*V5,V2sam*  (24)
26.*V2,V2sam*  (18)
vullen
27.*V1, V2sam*  (12)
28.*V2sam*  (6)
draad doorhalen en afhechten .

Hier zie je de duidelijk de plaats van de oogjes
Hier zie je het "staartje"

Dan haak je de vleugeltjes..

De vleugeltjes vind ik zo mooi van het parkietje.. Deze heb ik van Karen, mag ik met haar toestemming gebruiken in mijn eigen patroontje!! Zij heeft ze gemaakt bij het patroon van de valkparkietjes.

Haak in magische ring
1.6V
2.2V, V, 2V, 2V, V, 2V (10)
3.V10
4.V4, 2V, V4, V2 (12)
5.2V, V5, 2V, V5 (14)
dit gedeelte dubbelvouwen en hierop verder haken
6.L1, K, V7
7.L1, K, V6, 2V (8)
8.L1, K, V8
9.L1, K, V8
10.keren, 
L9, 8HV in de 9 lossen, HV in 2e V van toer 9 voor de eerste veer
L8, 7HV in de 8 lossen, HV in 3e V van toer 9
L7, 6HV in de 7 lossen, HV in 4e V van toer 9
L6, 5HV in de 6 lossen, HV in 5e V van toer 9
L5, 4HV in de 5 lossen, HV in 6e V van toer 9
L4, 3HV in de 4 lossen, HV in 7e V van toer 9
L3, 2HV in de 3 lossen, HV in 8e V van toer 9 voor de laatste veer
afhechten
Paar zwarte steekjes op borduren

volgende vleugeltje:

Haak in magische ring
1.6V
2.2V, V, 2V, 2V, V, 2V (10)
3.V10
4.V4, 2V, V4, V2 (12)
5.2V, V5, 2V, V5 (14)
dit gedeelte dubbelvouwen en hierop verder haken
6.L1, K, V7
7.L1, K, 2V, V6,  (8)
8.L1, K, V8
9.L1, K, V8
10.keren, 
L9, 8HV in de 9 lossen, HV in 2e V van toer 9 voor de eerste veer
L8, 7HV in de 8 lossen, HV in 3e V van toer 9
L7, 6HV in de 7 lossen, HV in 4e V van toer 9
L6, 5HV in de 6 lossen, HV in 5e V van toer 9
L5, 4HV in de 5 lossen, HV in 6e V van toer 9
L4, 3HV in de 4 lossen, HV in 7e V van toer 9
L3, 2HV in de 3 lossen, HV in 8e V van toer 9 voor de laatste veer
afhechten
Paar zwarte steekjes op borduren


en het staartje
zwart/donkerblauw

Haak in magische ring
1.4V
2.2V (8)
3 t/m 6: V8
7.V7, 2V (9)
8.V9 
9.V9 
10.V9 
wissel naar blauw/groen
11.V9
12.V8, 2V (10)
13.V10
14.V9, 2V (11)
15.V10, 2V (12)
eindig met HV


De vleugeltjes bevestig je op goede hoogte (zie foto) en het staartje bevestig je onder het aangehaakte staartje. (enkele steken door aangehaakte staartje-staartje voor stevigheid)Het snaveltje:
Met roze/beige
Magic ring, 2L, omslag, steek haak door ring,haal over en trek door. Je hebt nu 3 lussen op je haaknaald, haal door 2 lussen, werk niet af;
omslag, steek haak door ring, haal over en trek door. Je hebt nu 4 lussen op je haaknaald. Haal door 2 lussen,werk niet af!
Je hebt nu 3 lussen op je haaknaald, haal door deze drie lussen,1 L, afhechten.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Lus van de magische ring aantrekken en in die lus  met blauw (mannetje) of bruin (vrouwtje)
aanhechten, 1 vaste;
en in lusje ernaast: 2 vaste  (lusje is de eerste losse van het 3e stokje van de cluster)
 
 afhechten (hoop dat het nu duidelijker is uitgelegd!)

Het snaveltje op nog een andere manier:
2 losse, in de eerste losse 1 vaste, 1 stokje, 1 vaste/1 vaste, 1 stokje, 1 losse
dan heb je géén plat snaveltje!
------------------------------------------------------------------------------------------------

Het snaveltje bevestigen en het blauwe vlekje en zwarte stippen rondom snaveltje borduren
Streepjes op het kopje borduren

Voetjes: (beetje gepriegel)
Haak in magische ring:
2x kleine teen haken: toer 1 - 5: V4 
2x Grote teen haken: toer 1 - 7: V4
1 grote teen aan 1 kleine teen naaien en dit voetje op de juiste plaats onder het lichaam naaien,
doe hetzelfde met de andere tenen/voetje

(Andere manier kan ook: 
haak in magische ring: toer 1-12: V4, dubbelvouwen en op juiste plaats onder het lichaam naaien)
doe hetzelfde met de andere tenen/voetje)                    -----------------------------------------------------------------------------------


----------------------------------------------------------------------------------------Zo leuk!!! Hier kan je zien, wie o.a. ook een parkietje van dit patroon heeft gehaakt..
En.. ieder parkietje is, zoals in het echt, uniek!
ria-kaartenencreaties
2 leuke foto's van Willie v.W.: ze maakte er 2 voor haar kleinkind, leuk hoor;).........................................................................................................................................................

The pattern of a parakeet
If you use the pattern, let me know by post a comment.
I crochet with cotton, hook 2,5

Ch  :chain stitch
sc   :single crochet
hdc : half double crochet
dc   :double crochet
tr     :treble crochet
sl st  :slip stitch
dec: 2 sc together


* * = repeat **
* The number after letters mean so much time repeating
(sc2 = 1 sc in 1 st and 1 sc in next stitch, 2 sc so apart)
* One comma means that you go to the next stitch* (sc, 2sc  makes : 1 sc in the first stitch, 2 sc in next stitch)
* Anything with a plus between them in a single crochet stitch
(hdc + dc means that you crochet 1 hdc en 1 dc in  one stitch )

Parts of the body


First crochet his body
white/yellow
Magic loop
1.6sc
2.2sc(12)
3.sc, 2sc (18)
4.sc2, 2sc (24) 
5.sc24 
6.sc24 
7.sc24 
8.sc24
9. in this tour change another colour
   sc12  (white/yellow)) sc12 (blue/green)
10.sc4,  dec sc, dec sc, sc16  (22)
11.sc22 
12. sc4,2sc, sc, 2sc, sc8, 2sc, sc,2sc, sc4 (26)
13.sc26
14.sc19, 2sc,sc, 2sc, sc4 (28)
15.sc28
16.sc20, 2sc, sc2, 2sc, sc4 (30)
17.sc 30
18.sc 30 
tie off., eyes confirm (look photo)
19.sc22, 2sc, sc, 2sc, sc5 (32)
20.sc 32
21.sc 24, dec sc, sc6  (31)
22.sc 23, dec sc, sc6  (30)
23.sc23,
      (right middle back) 4 stitch in upper loops crochet as follows:
     hdc+ dc,   dc+ dc,    dc+dc,    dc+ hdc,  sc 3  (30)
24.4 st. from the previous row in the bottom loops
     sc10, dec sc,sc12 , dec sc, sc4 (28)
25.*sc5,dec sc*  (24)
26.*sc2,dec sc*  (18)
fill up
27.*sc1, dec sc*  (12)
28.*dec sc*  (6)
fasten off

the position of the eyelets
His tail:

Then you crochet the wings.

Magic loop
1.6sc
2.2sc, sc, 2sc, 2sc, sc, 2sc (10)
3.sc10
4.sc4, 2sc, sc4, sc2 (12)
5.2sc, sc5, 2sc, sc5 (14)
this section fold and crochet more
6.ch1, turn, sc7
7.ch1, turn, sc6, 2sc (8)
8.ch1, turn, sc8
9.ch1, turn, sc8
10.turn, 
ch.9, 8 sl.st. in de 9 ch, sl.st. in 2e sc van round 9 for the first feather
ch.8, 7 sl.st. in de 8 ch, sl.st. in 3e sc van round 9
ch.7, 6sl.st. in de 7 ch, sl.st. in 4e sc van round 9
ch.6, 5sl.st. in de 6 ch, sl.st. in 5e sc van round 9
ch.5, 4sl.st. in de 5 ch, sl.st. in 6e sc van round 9
ch.4, 3sl.st. in de 4 ch, sl.st. in 7e sc van round 9
ch.3, 2sl.st. in de 3 ch, sl.st. in 8e sc van round 9 for the last feather
fasten off
Embroidery black stitches

(Mirror image wings)
Magic loop
1.6sc
2.2sc, sc, 2sc, 2sc, sc, 2sc (10)
3.sc10
4.sc4, 2sc, sc4, sc2 (12)
5.2sc, sc5, 2sc, sc5 (14)
this section fold en crochet more
6.ch1, turn, sc7
7.ch1, turn, sc6, 2sc (8)
8.ch1, turn, sc8
9.ch1, turn, sc8
10.turn, 
ch.3, 2 sl.st. in de 3 ch, sl.st. in 2e sc van tour 9 for the first fear
ch.4, 3 sl.st. in de 4 ch, sl.st. in 3e sc van tour 9
ch.5, 4sl.st. in de 5 ch, sl.st. in 4e sc van tour 9
ch.6, 5sl.st. in de 6 ch, sl.st. in 5e sc van tour 9
ch.7, 6sl.st. in de 7 ch, sl.st. in 6e sc van tour 9
ch.8, 7sl.st. in de 8 ch, sl.st. in 7e sc van tour 9
ch.9, 8sl.st. in de 9 ch, sl.st. in 8e sc van tour 9 for the last fear
fasten off
Embroidery black stitches

his tail
black

Magic loop
1.4sc
2.2sc (8)
3 t/m 6: sc8
7.sc7, 2sc (9)
8.sc9 
9.sc9 
10.sc9 
switch to  blue/green
11.sc9
12.sc8, 2sc (10)
13.sc10
14.sc9, 2sc (11)
15.sc10, 2sc (12)
end with sl.st


The wings confirm the correct height (photo)
fasten the tail (photo)The beak
Magic loop, ch 2, yarn over, insert hook trough ring,pull over and pull trough. You have now  3 loops on your hook, pull through 2 loops, work is not finished;
yarn over, insert hook through loop, yarn over and pull through. You have now 4 loops on your hook. Get through  2 loops, work is not finished!
You have now 3 loops on your hook, pull through these three loops,1 ch, fasten off
---------------------------------------------------------------------------------------------------
The loop of the  magic ring  and go into that loop with blue (male) of brown (female)
sl.st; 1 sc;
and in the loop next to it: 2 sc  (photo)

 
 fasten off

This way is for a beak who is not flat/this way is better(?!)
chain 2,
crochet in the first chain:
1sc, 1 dc, 1sc/ 1sc, 1 dc, 1 sc

------------------------------------------------------------------------------------------------


The beak to confirm and the blue spot and black spots around embroider beak
Stripes on the head embroidery


Feet: (little fussing))
2 x small toe: round 1 - 5: sc4
2x Big toe hooks: round 1 - 7: sc4
1 large clove 1 small toe on this foot and sew in place under the body, sewing,
do the same with the other toes

(somehow can also:
hook in magic ring: round 1-12: sc4, fold and place under the body sewing)

do the same with the other toes / foot

Here the pattern of the parakeet.
When you hook pattern, you want me back once mail
I would like to know of the pattern in English is correct and that no errors is in it .
When you use this pattern, I wish you the name of my blog listed there ..

Greetings Jacqueline

62 opmerkingen:

Anoniem zei

Dank je!!! Hier ben ik heeeel erg blij mee. Schattig die jonge parkietjes he.. :D Mijn valkjes zijn druk bezig met jonge parkietjes maken, hihi..

De Merle zei

Ik ga het zeker proberen hoor! en ik laat het je weten :)
Dank je wel voor je patroontje en in het echt zijn het óók schatjes!
Groetjes,
Karin

Angélique zei

Dat heb je knap gedaan Jacqueline! Ik weet nog niet of ik ze ga maken, ik ben bang dat mijn leven een stuk korter is dan mijn wensenlijstje met wat ik allemaal nog wil maken en wie weet win ik er morgen wel 1, haha!
Succes met de trekking morgen!

Agnes van Hensbergen - agnesstampcards zei

Ze blijven leuk de parkietjes,de blauwe is ook weer erg leuk.Dank je wel voor het patroon erg leuk ga hem opslaan voor op mijn to do lijstje.

groetjes Agnes

Betsy zei

Geweldig dat je het patroon wilt delen en wat heb je er een werk van gemaakt. Ik ben hier heel blij mee. Natuurlijk hoop ik een parkietje te winnen, maar anders ga ik er zeker een paar maken. Echt nostalgie. Ik zie zo weer mijn eigen parkietjes voor me van 40 (!) jaar geleden...

Lieve groet,
Betsy
Wolatelier DiAn

Anoniem zei

Leuk dat je het patroon wilt delen: heel erg bedankt! Ik ga het zeker proberen, maar ook bij mij komt het op de lijst :-)

Groetjes, Evelyne

Tanja zei

Wat lief dat je het met mij wilt delen ik ga het zeker proberen te maken en hoop dat hij dan net zo mooi word als die van jou, ik heb een mooie plank in de kamer waar ik ze allemaal neerkan gaan zetten dus ze krijgen een goed huisje..

Groetjes Tanja

Anoniem zei

hoihoi.. ze zijn fantastisch je parkietjes! ik weet zeker dat je veel mensen een plezier doet met je patroontje! ik heb het ook gekopieerd! liefs,karen

Moos zei

Super dat je je patroontje deelt meis! Ze zijn ook zooooooooo lief die parkietjes!

Weer iets voor mijn to-do-lijstje hihihihi. Geloof dat ik de komende jaren onder de (haak)pannen ben hahahahahahaha

Liefs Moos

corry zei

Hai Jacqueline,

Ben zooooo blij met de parkietjes heb alles afgezocht... ontzettend bedankt, lieve groetjes mij, Corry

Aankleedpopje zei

Oh, wat ontzettend leuk gemaakt!
Ik ben al te laat voor de give-away, maar ik wilde het toch nog even zeggen.
Leuk dat je me volgt. Ik ga je gelijk terugvolgen.

Anoniem zei

Heel erg bedankt voor het patroontje.
Ga het proberen te maken.

De Merle zei

Ik heb een linkje naar dit patroontje op mijn blog gezet. Kijk maar eens bij merelsenmusjes.blogspot.com.
Groetjes,
Karin

Hallo Peetje zei

ohhhh dank je wel voor dit leuke patroontje wat super zeg
die wil ik wel een keertje maken

Anoniem zei

hallo ik heb je patroonje overgenomen hij is heel leuk ga hem direct maken bedankt
groetjes elly

Anoniem zei

Dank je wel voor het patroon.
Ik ben er al druk mee bezig.
Maar eigenlijk zou ik de vleugeltjes in spiegelbeeld willen maken.
Enig idee hoe je dat aanpakt?
Margje

joanne zei

leuk parkietje. kan je ook een kakatoe met gele kuif maken ?

Ravelien zei

Hoi,hoi,..ik heb je patroontje gebruikt.Foto´s en een link naar jouw blog staan op m´n blog.
(ravelien.blogspot.com)
Bedankt voor het patroontje en groetjes van Silvia

Lindevrouwsweb zei

Echt een leuke parkiet! Bedankt voor je patroon! Dat wil ik ook eens proberen....dus sla ik dit linkje ook even op...groetjes Joke

Trilli zei

Hi, I am from Salerno, in Italy, and I love parrots as you. Unfortunately I don' t understand your language so I can see only your beautiful photos. I'd like to crochet this wonderful parrot, could you translate this pattern in English? I am beholden to you. I became your follower!
If you like, come to my blog
http://www.misolleticaunidea.blogspot.it/
See you soon

airali zei

My little parakeet here: http://besenseless.blogspot.it/2012/03/un-nuovo-sintomo-parrocchetto-amigurumi.html
Thank you!
Ilaria

Gracie "Neky White" zei

AAAHHH!!!! I LOVE your parrot!!!! Somehow I will figure it out the pattern, even if I don't understand your language...
I hope some day you can share the pattern in english.

Cheers from Mexico =D

De Merle zei

Het is mij ook gelukt! Kijk maar eens op mijn blog :)
Fijn weekend,
Karin

Jirska zei

Geweldig patroon!! Ik heb al de valkparkietjes van Kren Welzenis gemaakt, maar deze ga ik ook zeker een keer maken!

http://mijnhobbyhervonden.blogspot.com/

Conny zei

Wat een geweldig leuk patroon! Ik heb dan ook 2 parkietjes gehaakt, ze staan op m'n blog. Ik heb alleen 2 kleine veranderingen in het 2e parkietje aangebracht.

Groetjes, Conny

Ans zei

Wat een leuk patroon. Wij hebben al onze huwelijksjaren al parkieten gehad. Ik zou het patroon wel in het Nederlands uit willen printen, maar heb geen idee hoe ik dan alleen die tekst zonder de Engelse en de reacties kan uitprinten. Weet er iemand raad?

* Marinda * zei

wat leuk, ik heb m ff gepind op Pinterest :)

Fiefelien zei

Wat een leuk patroontje! Heb me deze kerst uitgeleefd op een vriendje voor mijn echte parkietje :). Ik ben ook van plan een mobiel te maken van deze en je sleutelhanger parkietjes. Binnenkort komen de foto's op mijn eigen blog.

Iudith zei

Ik heb je patroon gebruikt om in opdracht parkiet Gijsje na te haken: http://judithschrijfsels.blogspot.nl/2013/01/puck-en-puck-gijsje-en-gijsje.html

De jarige job was er erg blij mee!

brenthe zei

kan je ook een patroon van een Valkparkiet plaatsen alsjeblieft ?

Jacqueline zei

Brenthe,
Bij Karen op Karen's hyves kan je een mooi patroon van een valkparkiet vinden! Heb je geen hyves, mail me dan je mailadres. Dan vraag ik Karen of het patroon naar je wil mailen!

Yeledfashion zei

wat een superleuk patroon! Ik heb het onlangs gebruikt als kado voor mijn schoonvader, het was exact zijn overleden vogeltje. Ik heb je op mijn blog vermeld. www.yeledfashion.blogspot.nl

Unknown zei

Super! Ik ga het patroon uitprinten en maken. Dank voor je patroon

moni44 zei

Bedankt voor dit super patroontje. Ik heb hem gemaakt en hij is erg leuk geworden. Ik heb hem blog dus ik kan hem niet showen.
Groetjes Monique

Sophia zei

Ik heb geprobeerd het parkietje te maken.. zal proberen of ik nog op mijn blog kan plaatsen.. was zo leuk.. de blauwe is nu in Duitsland.. wij gaan namlijk met de vogels altijd op vakantie.. en de eigenaar was zo enthousiast. ze had wellensittichen parkieten dus.. zei ze.. en heb toen geprobeerd te maken. was net elvis.. ze was er zo blij mee..

Stefanie zei

Hoi,

Ik ben bezig met het haken van het lichaampje van de parkiet, maar ik heb een probleem met toer 23. Ik houd namelijk 34 steken over, in plaats van 30. Na het haken van V23, heb ik in de volgende vier steken, acht steken gehaakt (want 2 (half)stokjes per steek). Dus ik heb vier steken teveel volgens het patroon. Weet jij hoe ik dit kan oplossen?

Alvast bedankt, Stefanie

Jacqueline zei

Je hebt meerderingen gedaan in de bovenste lussen. Je gaat verder haken met de onderste lussen én daar heb je geen meerderingen in gedaan, dus je hebt geen steken teveel!
Haak ze verder:) leuk dat je het parkietje aan het haken bent!

Unknown zei

hoi hoi
ik ben ht parkietje aan het haken.maar snap de uitleg maar niet..d uitleg is god hoor,,maar ht lukt me niet...zou je voor mij gewoon neer kunnen ztten wat v4=wat ik dan moet doen...vraag mss wel iets te veel hihihih..als het veel werk is hoef het niet hoor...vind ze gewoon leuk we hebben ze vroeger ook gehad...me moeder kweette ermee
groetjes evelyn..

Jacqueline zei

V4 in de volgende 4 steken haak je een vaste
v ,2v: eerst een vaste haken/in de volgende steek 2 vasten haken(meerderen)

presiosa77 zei

Thank you, thank you for translating the pattern into English. Can't wait to crochet one for my mom.

breiertje zei

Wat ontzettend leuk om te maken.

Ik ben nu met de tweede bezig. Die wordt helemaal wit. Misschien een idee om in het patroon even te zetten in welke toer en na welke steken de oogjes moeten. Bij het gebruik van 1 kleur is de plaats nl wat lastig vast te stellen.

ericaas zei

Dank je wel voor het leuke patroon.

Ik ben ze ook aan het maken, maar ik krijg de snaveltjes niet goed voor elkaar. Is er nog een andere manier om ze te maken?

Erica

Anoniem zei

Erg mooi patroon, ik ga hem zeker proberen.
groetjes
Studiebolletje

receitas&dicas zei

beautiful things , if possible pld visit my blog:http://crocheepontos.blogspot.com.br

Unknown zei

Hallo Jacqueline
Bedankt voor het patroontje ik ga kijken of het me lukt want ik ben verliefd op je parkietjes. Wens me maar succes, groetjes Ria

Unknown zei

Hi Jaqueline,

I've made a lovebird based on your pattern, featured on my instagram @ mochillery.

Thank you!

-Karen

Unknown zei

Ik maak er 1 voor een bewoonster op mijn werk. Bedankt voor je patroon!

Unknown zei

Bedankt voor je leuke patroon, ik had twee grasparkietjes en er is er helaas door een ongeluk met de kooi eentje weggevlogen dus ik wil voor de andere een vriendinnetje haken om in de kooi te zetten, hij is al te oud om weer een nieuwe vriendin bij te halen, maar hier zal hij vast heel erg blij mee zijn dan heeft hij toch een maatje om tegen te kletsen en mee te knuffelen.

Unknown zei

Heel erg leuk patroon, ben er nu mee bezig! Alleen ik toer 4 van de vleugeltjes staat geloof ik een foutje V2 moet volgens mij 2V zijn. Het resultaat zal ik op mijn instagram plaatsen: Sdebruuyn

Iefke zei

Wat een leuk patroontje, dank je wel, ik heb het parkietje gehaakt. Zal kijken of ik een foto kan plaatsen

Unknown zei

What a wonderful pattern! I will be hooking up several of these beautiful little budgies! Thank you so much for sharing your talent with the rest of us!

Batsjo zei

Kleinzoon stapel van zijn 2 parkietje. Dus snel haken. Bedankt voor je super patronen

Batsjo zei

Jammer dat ik geen foto bij kan doen. En heb idee dat mailadres niet klopt. Paar keer berichtje gestuurd. Ben nu met 4e parkietje bezig. Dus nigmasls herl erg bedankt

Unknown zei

Zo leuk dit patroontje. Ik heb er 2 gemaakt als bruidspaar in een kooitje. Jammer dat ik er geen foto van kan toevoegen

Unknown zei

Hoi, ik ben begonnen om er een sleutelhanger van te maken voor een collega. Ik hoop dat het gaat lukken maar raak verward in het 2V en V2. hoop dat het automatisch goed gaat komen. Welke maat oogjes heeft U gebruikt? de kleinste die ik in huis heb zijn 6mm maar lijken groter dan de oogjes op de foto. Groetjes Tineke

Batsjo zei

2v betekent 2 vaste in 1 vaste en v2 betekent 2 vaste samenhaken

Unknown zei

Dan doe ik het goed, dank je Dinie. Het patroon is iets anders geschreven dan wat ik tot nu toe heb gehaakt en ben nog niet erg bedreven in het patroon lezen. Kan iemand me nog vertellen welke maat veiligheids oogjes er gebruikt zijn? heb de 6mm geprobeerd maar die zijn echt te groot

henbva oijen2@gmail.com zei

Hartelijke dank voor de leuke parekiet patroontje

Manel zei

Super bedankt heb ook m’n parkietje af

Anneke zei

Ik wil
ze gaan haken. Hoe groot wordt deze parkiet met het genoemde garen en hoe 2,5

Anneke zei

Ik wil
ze gaan haken. Hoe groot wordt deze parkiet met het genoemde garen en hoe 2,5

Unknown zei

beste knutsel mam,

ik ben je patroontje van de parkietjes aan het gebruiken om er 2 te haken voor een heel lief meisje. Ze zijn toch zo schattig zeg.
Bedankt alvast voor het patroon schrijven en delen hoor.

We mochten opmerkingen of fouten noteren en naar je toe zenden:
wel in het volgende vleugeltje staat in toer 4 een foutje, nl we haken v4 2v V4 en V2 dan kom ik niet aan het juist aantal steken. Volgens mij moet het V4 2V V4 en 2V zijn Dan klopt het aantal steken wel ;)